Cybercrime blijft toenemen in 2021

Met versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht slaan cybercriminelen nog altijd hun slag in het digitale domein. De cybercrimecijfers zijn namelijk verder toegenomen in de eerste vier maanden van 2021. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl op basis van de meest recente politiecijfers.

Sterke toename cybercrime

Steeds meer Nederlanders worden slachtoffer van digitale misdrijven zoals phishing, hacking of whatsapp-fraude. In de eerste vier maanden van 2021 zijn er in totaal 5.043 meldingen van cybercrime binnengekomen bij de politie.

Dit is een sterke toename vergeleken met eerdere jaren. Ten opzichte van dezelfde periode in 2020 kwamen er dit jaar 78,1% meer meldingen binnen. In vergelijking tot 2019 is het verschil helemaal groot: +291,2%, bijna een verviervoudiging.

In heel 2019 kwamen bovendien minder meldingen binnen van cybercrime dan in de eerste vier maanden van 2021. Twee jaar geleden kwamen er in een jaar tijd namelijk nog 4.715 meldingen binnen van een digitaal misdrijf.

Verdubbeling cybercrime in drie provincies

In iedere provincie nam dit jaar het aantal cybercrimemeldingen toe. In Gelderland (+181,9%), Noord-Brabant (+101,6%) en Overijssel (+100%) waren er in de eerste vier maanden van 2021 zelfs dubbel zoveel cybercrimeincidenten in vergelijking tot dezelfde periode in 2020. De lichtste toename was in Zeeland (+2,3%) en Friesland (+28,1%).

Verachtvoudiging ten opzichte van 2019

Ten opzichte van 2019 was er in Overijssel en Gelderland zelfs een ruime verachtvoudiging van het aantal gemelde cybercrimes. Vrijwel in iedere provincie was er in twee jaar tijd minstens een verdrievoudiging. Enkel in Zeeland en Flevoland was er sprake van een verdubbeling, terwijl in Friesland het aantal cybercrimes sinds 2019 minder prominent toenam (+30,9%).

Meeste cybercrime in Noord-Holland

In Noord-Holland nam het aantal cybercrimes niet het sterkst toe, maar werden tijdens de eerste vier maanden van 2021 wel de meeste meldingen gedaan: 1.394. Daarna werden Gelderlanders het vaakst slachtoffer van een digitaal misdrijf met 671 meldingen.

Cybercriminaliteit verspreidt zich over Nederland

Hoewel er in 2019 nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van cybercrime in de eerste vier maanden van het jaar, is dit beeld in 2021 geheel anders. In 2021 zijn er nog slechts 9 gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven.

Gebruik het dropdown menu in onderstaande kaart voor de weergave van een ander jaartal.

Toename cybercrime in 83% gemeenten

In 83% van de Nederlandse gemeenten is sprake van een stijging van het aantal cybercrimemeldingen ten opzichte van een jaar eerder. De toename varieert sterk per regio. In enkele gemeenten is het aantal cybercrimes omhoog geschoten van 0 tot 3 meldingen in 2019 en 2020 tot zo’n 20 tot 30 meldingen dit jaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk.

Onderzoeksmethode

Om een beeld te krijgen van cybercrime in 2021, heeft VPNGids.nl de meest recente politiedata uit 2021 vergeleken met cijfers uit 2019 en 2020. Hierbij werd gekeken naar het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten van januari t/m april.

VPNGids.nl bracht twee keer eerder cybercrimecijfers in kaart. In mei 2020 bleek dat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis het aantal cybercrimes hoger dan het aantal inbraken lag. Eind 2020 bleek het aantal cybercrimes opnieuw sterk toegenomen ten opzichte van 2019.

Bron: vpngids.nl

Link: https://www.vpngids.nl/nieuws/cybercrime-blijft-toenemen-statistieken-mei-2021/

Originele publicatiedatum: 26 mei 2021