EUREGIO HABETSROYEN

Automatiseringstraject voor de opschoning van het ERP systeem

Euregio Habetsroyen ondersteund met hun brede financiele en bedrijfseconomische kennis midden en -kleine bedrijven.  Dit met bedrijfsadvies, administratie & boekhouding, accountancy, personeels- en salarisadministratie, fiscale dienstverlening & juridisch advies. 

Met Pro-ICT Solutions koos Euregio Habetsroyen voor een partij die in staat was om de verschillende administraties die aanwezig waren in hun ERP systeem op te schonen en debiteuren die historisch aangemaakt waren samen te voegen en te deactiveren indien niet meer in gebruik.

Doorheen de jaren waren er verschillende debiteuren en crediteuren meermaals aangemaakt binnen de administraties. Handmatig samenvoegen van deze organisaties was een onbegonnen werk. Voor Euregio Habetsroyen ontwikkelde Pro-ICT Solutions verschillende scripts die deze handmatige taak automatiseerde. Dit was een uitbreiding op de functionaliteit van het gebruikte ERP systeem want daar was er geen mogelijkheid om deze administratieve taken uit te voeren. 

Omdat de systemen van Euregio Habetsroyen de hele week door tijdens werkuren in gebruik zijn heeft Pro-ICT Solutions de scripts zelf uitgevoerd tijdens de avonduren en weekend. Dit om de downtime tot 0 te herleiden.